SysToe - För mätning av systoliskt tryck i tå

Helt automatiserad samt användaroberoende enhet

SysToe är en genialisk tillämpning av infraröd fotopletysmografi (PPG) kopplad till en unik algoritm, utvecklad och patenterad av Atys Medical. Med hjälp av en fotoelektrisk cell detekterar PPG förändringar i blodflödet i hudens kärl.

En genialisk tillämpning av infraröd fotopletysmografi

SysToe - Mycket enkel att använda

Följ kurvan direkt i displayen

Så snart manschetten och sensorn är placerade på tån, trycker användaren endast på knappen START för att påbörja mätningen.

Snabb mätning

Värdet på tå-(alt finger) trycket visas inom tre minuter. Mätningen är tillförlitlig, noggrann och reproducerbar.

TBI index får man enkelt genom att skriva in patientens systoliska armtryck i apparaten innan mätningen av tåtrycket påbörjas.

Enkel att använda

Apparaten har validerats av Vascular Testing Dept. på  Nîmes University Hospital.

SysToe gör det möjligt för vårdpersonal att snabbt och behändigt mäta tåtryck, då det är tillförlitligt och enkelt att använda.

Varför tå- mot ankeltryck

SysToe kan mäta tryck som är lägre än 20 mmHg, 

Mätning av tåtrycket i f.f.a diabetespatienters fötter har bevisat bättre resultat än ankeltryck för denna grupp.

Fördelar

Helautomatisk mätning – vilket innebär att den är en helt oberoende av användare och mäter på samma sätt varje gång.

Ankeltryckmätningar är både svåra och komplicerade att utföra – dvs mycket beroende på den som utför mätningen.

Oberoende av användare

SysToe är helautomatisk – vilket innebär att den är en helt oberoende av användare och mäter på samma sätt varje gång.

Steg 1

SysToe tryckmanschetten lindas runt den proximala falangen på tån (roten). Sensorn placeras på den distala dynan. dvs "kudden " på övre delen av tån

Steg 2

Tryckmanschetten blåses upp automatiskt till ett tryck som är tillräckligt för att stoppa blodflödet och töms sedan sakta och kontrollerat.

Steg 3

Under det att tryckmanschetten släpper
trycket, detekterar PPG-sensorn återflödet i tån. Trycket då utgör det systoliska trycket.

Vill du

Ring oss gärna eller ställ din fråga i kontaktformuläret nedan.

Telefon

070 5462923

Epost

info@nesve.se

Skriv till oss

Ställ gärna din fråga i kontaktformuläret nedan